นิเทศงานด้านทัณฑปฏิบัติ ประจำเขต ๕

ผู้อำนวยการสำนักทัณฑปฏิบัติพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ส่วนพักการลงโทษ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง ส่วนจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ส่วนอภัยโทษ ส่วนเลื่อน-ลดชั้นและลดวันต้องโทษผู้ต้องขัง ประจำเขต ๕ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการนิเทศงาน จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๑๔ แห่ง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๐ คน ในการร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อมูลร่วมกัน ในครั้งนี้

โครงการนิเทศงานส่วนพักการลงโทษ ณ เรือนจำกลางลำปางและทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ วันที่ 3-4 มิถุนายน 2558

โครงการนิเทศงานส่วนพักการลงโทษ ณ เรือนจำกลางลำปางและทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ วันที่ 3 มิถุนายน 2558

 

 

 

 

 

 

เชิญชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเครือข่ายงานทัณฑปฏิบัติ

LINE

ขอเชิญเจ้าหน้าที่เรือนจำและทัณฑสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านทัณฑปฏิบัติ

แอดไลน์กลุ่มหรือกดไลค์เพจในเฟสบุ้คเพื่อเข้าเป็นสมาชิก โดยมีไลน์กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

 

1. ไลน์กลุ่มผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ  ชื่อ “เครือข่ายสำนักทัณฑปฏิบัติ”

2. ไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพักการลงโทษ ชื่อ “เครือข่ายพักการลงโทษ”

3. ไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลดวันต้องโทษจำคุก ชื่อ “ลวท.”

3. เฟสบุ้คของส่วนจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ชื่อ  “เครือข่ายงานจำแนก กรมราชทัณฑ์”