• เชิญชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเครือข่ายงานทัณฑปฏิบัติ

  LINE

  ขอเชิญเจ้าหน้าที่เรือนจำและทัณฑสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านทัณฑปฏิบัติ

  แอดไลน์กลุ่มหรือกดไลค์เพจในเฟสบุ้คเพื่อเข้าเป็นสมาชิก โดยมีไลน์กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

   

  1. ไลน์กลุ่มผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ  ชื่อ “เครือข่ายสำนักทัณฑปฏิบัติ”

  2. ไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพักการลงโทษ ชื่อ “เครือข่ายพักการลงโทษ”

  3. ไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลดวันต้องโทษจำคุก ชื่อ “ลวท.”

  3. เฟสบุ้คของส่วนจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ชื่อ  “เครือข่ายงานจำแนก กรมราชทัณฑ์”

Comments are closed.