• นิเทศงานด้านทัณฑปฏิบัติ ประจำเขต ๕

  ผู้อำนวยการสำนักทัณฑปฏิบัติพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ส่วนพักการลงโทษ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง ส่วนจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ส่วนอภัยโทษ ส่วนเลื่อน-ลดชั้นและลดวันต้องโทษผู้ต้องขัง ประจำเขต ๕ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการนิเทศงาน จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๑๔ แห่ง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๐ คน ในการร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อมูลร่วมกัน ในครั้งนี้

  โครงการนิเทศงานส่วนพักการลงโทษ ณ เรือนจำกลางลำปางและทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ วันที่ 3-4 มิถุนายน 2558

  โครงการนิเทศงานส่วนพักการลงโทษ ณ เรือนจำกลางลำปางและทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ วันที่ 3 มิถุนายน 2558

   

   

   

   

   

   

Comments are closed.