กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน

whitehand

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบการจัดทำคำของบประมาณประจำปีของสำนัก
2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณและบริหารงบประมาณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทัณฑปฏิบัติ
3. ศึกษา พัฒนางานด้านทัณฑปฏิบัติ
4. ส่งเสริม พัฒนาผู้ปฏิบัติงานทัณฑปฏิบัติ

 

 

แผ่นไวนิลอธิบายงานด้านทัณฑปฏิบัติ 8 แผ่น ประกอบด้วย

1. การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม

2. การส่งนักโทษเด็ดขาดออกทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ

3. การขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย

4. การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด

5. การลากิจของผู้ต้องขังเฉพาะการลาประกอบพิธีเกี่ยวกับงานศพ

6. การลดวันต้องโทษจำคุก

7. การพักการลงโทษ

8. 5 ต้อง 12 ไม่ ข้อปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเพื่อมิให้ถูกลงโทษทางวินัย

FullSizeRenderสาธารณะ อภัยเลื่อนชั้นลากิจลวทพักโทษวินัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น